بایگانی برچسب: بانک صادرات

علت آتش سوزی میدان حسن آباد : آسیب به صرافی بانک صادرات و بافت تاریخی

خبر آتش سوزی در بافت تاریخی میدان حسن آباد

آتش سوزی میدان حسن آباد و سوختن صرافی بانک صادرات , آسیب به بافت تاریخی میدان حسن آباد به علتآتش سوزی در یک انبار و علت آتش سوزی میدان حسن آباد میدان حسن‌آباد  که قبلا میدان ملک‌المتکلمین یا میدان هشت گنبد نامیده میشد و با نام های میدان پهلوی و در …

ادامه نوشته »