عکس کیک ولنتاین دونفره عاشقانه 112 مدل شیک برای جشن دو نفره خاص!

عکس کاپ کیک ولنتاین خوشگل و عکس کیک ولنتاین عاشقانه جدید و عکس های انواع مدل کیک شکلاتی ساده کاکائویی و طرز تهیه بصورت خانگی چگونه است؟

عکس کیک ولنتاین دونفره عاشقانه به مناسبت روز عشق

عکس کیک ولنتاین
کیک ولنتاین شیک متفاوت واسه هدیه به خانم
عکس کیک ولنتاین تزیین شده با گل رز قرمز
طرز تهیه کاپ ولنتاین شیک
عکس کیک ولنتاین سفید قرمز عاشقانه

واسه مراسم خاستگاری

عکس کاپ کیک ولنتاین

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب قرمز
کاپ کیک ولنتاین شیک دو نفره خوشمزه
عکس کیک ولنتاین شکلاتی قلبی

عکس کیک ولنتاین چند طبقه با گل رز

عکس کیک ولنتاین راه راه سفید قرمز گرد

عکس کیک ولنتاین به شگل قلب و گرد قرمز با گل رز
کاپ عاشقانه دو نفره خانگی
عکس کیک ولنتاین تزیین شده با گل رز سفید صورتی

عکس کیک ولنتاین سفید ساده عاشقانه
عکس کیک ولنتاین عاشقانه واسه ایده گرفتن
عکس کیک ولنتاین دو طبقه سفید عاشقانه
cake دو طبقه ولنتاین عاشقانه
عکس کیک ولنتاین به شکل قلب قرمز

به شکل قلب قرمز

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب با ربان سفید پاپیون شده
شیرینی قلب برای ولنتاین عاشقانه
عکس کیک ولنتاین عاشقانه قرمز به شکل قلب

پایپون شده قلبی

عکس کیک ولنتاین کوچک خانگی دونفره

مدلهای کاپ ساده واسه درست کردن در خانه

عکس کیک ولنتاین دونفره عاشقانه

تزیین با عروسک خرس

عکس کیک ولنتاین به شکل گل رز
تزیین با گل رز قرمز صورتی عاشقانه
عکس کیک ولنتاین سفید دونفره به شکل قلب
کـیک ولنتاین برای تقدیم به عشق
عکس کیک ولنتاین دونفره شکلاتی به شکل قلب عاشقانه

طرز تهیه کـیک شکلاتی خوشمزه

عکس تزیین کیک ولنتاین به شکل گل رز

تزیین به صورت گل های رز خامه ای

عکس کیک ولنتاین کاپ دونفره

کاپ فوق العاده آسان با تزیین واسه روز عشق

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب قرمز با گل رز
تزیین ولنتاین به شکل قلب قرمز
عکس کیک ولنتاین سفید با عکس دختر و پسر عاشقانه

خوشگل ترین تزیین مخصصوص کیـک

عکس کیک ولنتاین سفید با ربان قرمز

طرح سفید

عکس کیک ولنتاین مبارک به شکل قلب قرمز

با نوشته مبارک

عکس کیک ولنتاین تزیین عاشقانه

شکلاتی قلب شکل

عکس کیک ولنتاین سیاه قلب

عکس کیک ولنتاین مدل جعبه گل

عکس کیک ولنتاین دوطبقه عشقولانه

تزیین با شکلات

عکس کیک ولنتاین با گل رز سفید قرمز

تزیین با رز خامه ای صورتی سفید

عکس کیک ولنتاین دونفره عاشقانه

کاپ کوچک با دیزاین توت فرنگی صورتی

عکس کیک ولنتاین سفید با قلب های کوچک روی آن با خرس

عروسک خرس

عکس کیک ولنتاین دو طبقه شیک

والنتین مبارک باد

عکس کیک ولنتاین دونفره به شکل قلب قرمز

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب

عکس کیک ولنتاین تزیین شده با خرس عاشقانه سفید

عکس کیک ولنتاین سفید با نگین نقره و گل رز قرمز

عکس کیک ولنتاین قلب با گل سفید

عکس کیک ولنتاین دو نفره خانگی
عکس کیک ولنتاین شیک برای درست کردن خانگی
عکس کیک ولنتاین کاپ تزیین شده خانگی

عکس کیک ولنتاین کاکائویی به شکل قلب

عکس کاپ کیک ولنتاین عاشقانه خانگی
ایده کاپ ولنتاین عاشقانه برای درست کردن در خانه
عکس کیک ولنتاین خانگی به شکل قلب شکلاتی

عکس کیک ولنتاین شکلاتی با تزیین گل به شکل قلب

عکس کیک ولنتاین شکلاتی گرد

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب خانگی
کاپ کیکی با تزیین در خانه
عکس کیک ولنتاین قلب سفید قرمز

عکس کیک ولنتاین خانگی دونفره
شیرینی ولنتاین برای شب عشق
عکس کیک ولنتاین کاپ دونفره خانگی

عکس کاپ کیک ولنتاین خوشگل دونفره خانگی با تزیین
شیک ترین کیک ولنتاین دونفره به شکل کاپ تزیین شدهعکس کیک ولنتاین به شکل قلب

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب دونفره

عکس کیک ولنتاین خوشگل دونفره

عکس کیک ولنتاین سفید گرد عاشقانه با دو پرنده

عکس کیک ولنتاین قلب سفید

عکس کیک ولنتاین 3 طبقه سفید با گل رز

عکس کیک ولنتاین سفید با گل رز صورتی
ایده کیک ولنتاین برای جشن دو طبقه
عکس کیک ولنتاین قلب سفید قرمز
کاپ عاشقانه خانگی تزیین با شکلات
عکس کیک ولنتاین سفید لایه شکلاتی با تزیین

عکس کیک ولنتاین تزیین عاشقانه دونفره به رنگ صورتی خانگی

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب شکلاتی
کیک ولنتاین برای عشق با طعم شکلاتی
عکس کیک ولنتاین دونفره عاشقانه

عکس کیک ولنتاین قلب با ربان قرمز

عکس کیک ولنتاین دو طبقه برای خاستگاری و حلقه ازدواج
تزیین کاپ قرمز آسان
عکس کیک ولنتاین شکلاتی خانگی دونفره عاشقانه

عکس کیک ولنتاین قرمز سفید به شکل قلب

عکس کیک ولنتاین گرد سفید ساده با تزیین گل رز
شیرینی جشن ولنتاین برای روز عشق
عکس کیک ولنتاین سفید دونفره به شکل قلب

عکس کیک ولنتاین دونفره کوچک شکلاتی صورتی تزیین شده

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب ساده خانگی

عکس کیک ولنتاین دونفره عاشقانه گرد
کیـک شکلاتی ولنتاین دونفره شیک
عکس کیک ولنتاین قلب خوشگل

عکس کیک ولنتاین کاپ دونفره خوشگل با تزیین خانگی

عکس کیک ولنتاین با روکش شکلاتی تزیین گل

عکس کیک ولنتاین قلب خوشگل قرمز عاشقانه

عکس کیک ولنتاین دو طبقه کوچک به شکل قلب قرمز

عکس کیک ولنتاین سفید ساده خانگی
ایده کاپ تزیین شده
عکس کیک ولنتاین دونفره عاشقانه
عکس کیک ولنتاین دونفره ساده خانگی
عکس کیک ولنتاین بزرگ چند طبقه

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب سفید با عروسک خرس

عکس کیک ولنتاین دو طبقه عاشقانه

عکس کیک ولنتاین مربعی شکل سفید با تزیین گل

عکس کیک ولنتاین گرد صورتی خانگی

عکس کیک ولنتاین عاشقانه دونفره به شکل قلب love
تزیین کاپ ولنتاین عاشقانه دو نفره
عکس کیک ولنتاین دونفره عاشقانه قلب خوشگل
برای شب ولنتاین دو نفره
عکس کیک ولنتاین کیک سفید ساده دو نفره

عکس کیک ولنتاین شکلاتی دونفره با تزیین تمشک خانگی آسان

عکس کیک ولنتاین ساده و آسان خانگی گرد

عکس کیک ولنتاین با تزیین خوشگل

عکس کیک ولنتاین خانگی دونفره به شکل قلب با تزیین

عکس کیک ولنتاین قلب شکلاتی

عکس کیک ولنتاین قلب قرمز

عکس کیک ولنتاین مبارک عاشقانه به شکل قلب

عکس کیک ولنتاین شکلاتی
کیک ولنتاین عاشقانه شکلاتی خانگی آسان
عکس کیک ولنتاین قرمز عاشقانه

عکس کیک ولنتاین دونفره خانگی

کیک ولنتاین دونفره خانگی
عکس کیک ولنتاین دونفره سفید به شکل قلب
عکس کیک ولنتاین خوشگل
کیک ولنتاین عاشقانه قرمز به شکل قلب
عکس کیک ولنتاین مبارک عاشقانه دونفره

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب
عکس کیک ولنتاین عاشقانه خاص خانگی تزیین با اسمارتیز توت فرنگی
عکس کیک ولنتاین سفید ساده به شکل قلب دو نفره

عکس کیک ولنتاین تزیین با اسمارتیز و شکلات کاکائو

کیک ولنتاین

کیک ولنتاین مربعی شکل سفید عاشقانه
cake مربعی عاشقانه برای مراسم والنتین
کیک ولنتاین مبارک سفید دور شکلاتی

عکس کیک ولنتاین تزیین شده

عکس کیک ولنتاین به شکل قلب

کیک شکلاتی ولنتاین دونفره

شکلاتی خوشمزه

عکس کیک ولنتاین قلب خوشمزه

عکس کیک ولنتاین کاپ کوچک خانگی دونفره

کاپ های کوچک آسان برای درست کردن در خانه

عکس کیک ولنتاین تزیین با گل رنگارنگ

انواع مدل کاپ کیکی دونفره خانگی ساده همراه طرز تهیه

 

 

مدت زمان لازم برای تهیه حدوداً 30 دقیقه

مدت زمان پخت نیز حدود 40 دقیقه برای پخت لازم است .

ابتدا آرد،وانیل،بیکینگ پودر و نمک یک پینچ  را باهم مخلوط کرده و  سه مرتبه الک کنید.شکر و تخم مرغ را باهم مخلوط کرده و با همزن به خوبی میزنیم تا یکنواخت شوند و باید کرم سفید غلیظ شود.دقت کنید که این مرحله خیلی مهم هست.

روغن را به مواد اضافه کرده و به خوبی هم میزنیم. شیر را نیز کم کم به مواد اضافه کرده و به خوبی هم میزنیم. آرد را کم کم به مواد اضافه کرده و با لیسک مواد را هم میزنیم. قالب مناسبی را چرب کرده (فقط کف قالب رو چرب کنید)و آرد پاشی میکنیم و مواد کـیـک را داخل آن قرار داده و به مدت ۴۰دقیقه داخل فر از قبل گرم شده با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد قرار میدهیم.

مواد مورد نیاز :

بیکینگ پودر۲ قاشق چای خوری
آرد ۳ لیوان
شیر ۱ لیوان
تخم مرغ ۳ عدد
روغن مایع ۱ لیوان
شکر ۱/۱/۴ لیوان
وانیل‏ ۱/۴ قاشق چای خوری

نکات پیشنهادی :

دقت داشته باشید که کـیک را بلافاصله بعد از آماده شدن  از قالب درنیاورید چون به علت داغ بودن ممکن است بصورت کامل و یکدست از قالب خارج نشود و تکه شود .

به عنوان یک تجربه ثابت شده که استفاده از روغن جامد بهتر است .

استفاده از زعفران به عنوان طعم دهنده نیز اگر بپسندید در طعم کـیک موثر خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *