خانه / آموزش / کسب و کار

کسب و کار

کسب و کار

میزان مرخصی کارگران بر اساس قانون کار چند روز است و چگونه میتوانند استفاده کنند

مرخصی کارگران چند روز است و مرخصی کارگران و مرخصی کارگران طبق قانون کار و مرخصی کارگران قانون کار و مرخصی کارگران شیفتی و مرخصی کارگران در سال چند روز است و مرخصی کارگران نوبت کار و مرخصی کارگران ساعتی میزان مرخصی کارگران بر اساس قانون کار میزان مرخصی کارگران …

ادامه نوشته »

مناقصه چیست و شرکت در مناقصه چه فواید و مزیتی دارد؟

مناقصه چیست و مناقصه چیست و انواع آن و مناقصه چیست و مناقصه محدود چیست و ترک مناقصه چیست و اسناد مناقصه چیست و مناقصه عمومی چیست و مناقصه epc چیست و تعریف مناقصه چیست؟ و انواع مناقصه چیست مناقصه چیست؟ مناقصه چیست و شرکت در مناقصه چه فواید و …

ادامه نوشته »

نکات مهم هنگام قرارداد اجاره کردن ملک تجاری و آموزش کرایه کردن مغازه

نکات اجاره مغازه و نکات مهم در اجاره مغازه و نکات قرارداد اجاره مغازه و نکات اجاره دادن مغازه و قرارداد اجاره مغازه و قرارداد اجاره مغازه تجاری و قرارداد اجاره نامه مغازه و نوشتن قرارداد اجاره مغازه نکات مهم هنگام تنظیم قرارداد اجاره ملک تجاری و مغازه نکات مهم …

ادامه نوشته »

چطور برای ایده ها و کسب و کار خود سرمایه گذار جذب کنیم؟

روش های جلب نظر سرمایه داران برای سرمایه گذاری بر روی ایده و طرح های شما آنچه باعث سرمایه گذاری یک اسپانسر می شود مدل تجاری است نه ایده چون صرفا ایده نمی تواند باعث جذب یک سرمایه گذار شود اما موضوع اینجاست کهس رمایه گذاری به هیچ وجه امر …

ادامه نوشته »